NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wie betaalt loon bij ziekte, hoeveel en hoe lang?

Wie loon betaalt tijdens ziekte is afhankelijk van het soort uitzendovereenkomst. Een uitzendkracht dient bij ziekte in ieder geval zo spoedig mogelijk het uitzendbureau en de opdrachtgever op de hoogte te stellen.

Ziekte bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betaalt het UWV 70% van het dagloon. Het uitzendbureau vult dit gedurende de eerste 52 weken van ziekte aan tot 90% en gedurende het tweede jaar tot 80% van het dagloon.

Ziekte bij uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/voor (on)bepaalde tijd

Bij een uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd heeft de uitzendkracht, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt, recht op loondoorbetaling van 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon* tijdens de eerste 52 weken. Tijdens het tweede jaar op 80% van dat loon. 

*Naar tijdsruimte vastgestelde loon: Het loon als bedoeld in artikel 7:629 BW bestaat uit het feitelijk loon aangevuld met in ieder geval toeslagen, ADV-compensatie in geld, wachtdagcompensatie en overige vergoedingen, uitgezonderd kostenvergoedingen.

Hoe wordt loon tijdens ziekte vastgesteld?

Het naar tijdsruimte vastgestelde loon wordt betaald door een uitzendbureau op basis van een overeengekomen arbeidsomvang. Indien geen eenduidige arbeidsomvang is overeengekomen, wordt gekeken naar een gemiddelde van de afgelopen 13 weken. Indien de arbeidsomvang van de afgelopen 13 weken structureel afwijkt van de rest van het jaar, wordt een meer representatieve periode genomen.
Let op! Indien de uitzendovereenkomst nog geen 13 weken heeft geduurd, kijkt een uitzendbureau naar de redelijkerwijs verwachte arbeidsomvang.

Bron:
Artikel 25 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Ziekte