NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wie betaalt loon bij ziekte, hoeveel en hoelang?

Dit is afhankelijk van het soort uitzendovereenkomst en de CAO die van toepassing is. Een uitzendkracht dient bij ziekte in ieder geval zo spoedig mogelijk het uitzendbureau en de opdrachtgever op de hoogte te stellen.

ABU-CAO

 • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
  Het UWV betaalt 70% van het dagloon. Het uitzendbureau vult deze gedurende de eerste 52 weken van ziekte aan tot 91% en gedurende het tweede jaar tot 80%.
 • Detacheringsovereenkomst:
  Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling van 91% van het geldende loon  tijdens de eerste 52 weken. Tijdens het tweede jaar op 80%.

NBBU-CAO

 • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
  Het UWV betaalt 70% van het dagloon. Het uitzendbureau vult deze gedurende de eerste 52 weken van ziekte aan tot 90%. Daarna gelden de wettelijke regels.
 • Uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd:
  Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling van 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon tijdens de eerste 52 weken. Daarna gelden de wettelijke regels.

Geldende loon
Het periodiek verschuldigde loon, oftewel: het gemiddelde loon over de afgelopen 13 weken inclusief aanvullende emolumenten.

Bron:
ABU Artikel 53
NBBU Artikel 25 lid 1

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie├źn Vragen Ziekte