NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Welke opzegtermijn geldt voor uitzendbureau en uitzendkracht?

De duur van de opzegtermijn kan voor een uitzendbureau anders zijn dan voor een uitzendkracht. Ook is de duur van de opzegtermijn afhankelijk van het soort uitzendovereenkomst.

Opzegtermijn bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Geen opzegtermijn voor uitzendkracht, wel de plicht tot uiterlijk een werkdag voorafgaand aan de beëindiging het verzoek te melden bij het uitzendbureau. De uitzendonderneming is, bij beëindiging van de uitzendovereenkomst die langer dan 26 weken had geduurd, verplicht om dit ten minste 10 kalenderdagen van tevoren te melden aan de uitzendkracht.

Opzegtermijn bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan of heeft geduurd. Deze uitzendovereenkomst kan worden opgezegd tegen de eerstvolgende werkdag met inachtneming van van de wettelijke opzegtermijn*.

*De wettelijke opzegtermijn

“De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
  2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.”

Bron:
Artikel 15 CAO voor Uitzendkrachten
Artikel 7:672 BW

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten