NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Welke opzegtermijn geldt voor uitzendbureau en uitzendkracht?

De duur van de opzegtermijn kan voor een uitzendbureau anders zijn dan voor een uitzendkracht. Ook is de duur van de opzegtermijn afhankelijk van het soort uitzendovereenkomst.

ABU-CAO
Opzegtermijn uitzendkracht:

 •  Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
  geen opzegtermijn. Wel de plicht tot uiterlijk een werkdag voorafgaand aan de beëindiging het voornemen melden bij het uitzendbureau.
 •  Detacheringsovereenkomst bepaalde tijd:
  de duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur waarvoor de detacheringsovereenkomst is aangegaan (voor details zie artikel 15 lid 2).
 • Detacheringsovereenkomst onbepaalde tijd:
  1 maand, tenzij anders is overeengekomen.

Opzegtermijn uitzendbureau:

 • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
  gedurende de eerste 12 weken van de terbeschikkingstelling  is er geen opzegtermijn. Duurt de terbeschikkingstelling langer dan 12 weken, dan geldt een termijn van kennisgeving. De duur ervan is afhankelijk van de duur van de gewerkte periode en kan variëren van 5 tot 14 dagen.
 • Detacheringsovereenkomst bepaalde tijd:
  1 maand.
 • Detacheringsovereenkomst onbepaalde tijd:
  1 maand, tenzij anders is overeengekomen.

NBBU-CAO
Opzegtermijn uitzendkracht en uitzendbureau:

 •  Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
  geen opzegtermijn.
 •  Detacheringsovereenkomst bepaalde tijd:
  indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, gelden de wettelijke bepalingen.
 •  Detacheringsovereenkomst onbepaalde tijd:
  1 maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van de wettelijke regels.

Bron:
ABU-CAO Artikel 14 en 15
NBBU-CAO Artikel 13 lid 3, artikel 14 lid 3b en Bijlage 9

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Contracten