NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Welke CAO geldt in de uitzendbranche?

De uitzendbranche kent 2 verschillende CAO’s: de ABU-CAO en de NBBU-CAO. Als een uitzendbureau lid is van werkgeversorganisatie ABU of NBBU, dan bepaalt dit lidmaatschap welke CAO van toepassing is. Met ingang van 30 december 2019 is de tekst van beide CAO’s dezelfde. In de uitzendbranche wordt de CAO voor Uitzendkrachten regelmatig algemeen verbindend verklaard. In dat geval moeten uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU of NBBU alsnog de algemeen verbindend verklaarde CAO toepassen.

Let op! De CAO voor Uitzendkrachten was van 31 augustus 2022 tot en met 1 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. Er wordt een nieuw AVV-verzoek gedaan.  Er is op dit moment dus sprake van een AVV-loze periode

De algemeen verbindend verklaarde CAO (AVV)

Dit is een bedrijfstak-cao die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Dit zorgt ervoor dat een CAO van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de betreffende bedrijfstak.

Wil je weten of een uitzendbureau lid is van de ABU?

Raadpleeg het ledenregister van de ABU

Wil je weten of een uitzendbureau lid is van de NBBU?

Raadpleeg het  ledenregister van de NBBU

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen CAO