NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Welke CAO geldt in de uitzendbranche?

De uitzendbranche kent 2 verschillende CAO’s: de ABU-CAO, de NBBU-CAO . Als een uitzendbureau lid is van werkgeversorganisatie ABU of NBBU, dan bepaalt dit lidmaatschap welke CAO van toepassing is. Een uitzendbureau dat geen lid is van de ABU of NBBU hoeft in principe geen CAO toe te passen. In de uitzendbranche wordt de ABU-CAO regelmatig algemeen verbindend verklaard. In dat geval moeten uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU of NBBU alsnog de algemeen verbindend verklaarde CAO toepassen.

De algemeen verbindend verklaarde CAO
Dit is een bedrijfstak-CAO die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Dit zorgt ervoor dat een CAO van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de betreffende bedrijfstak.

Wil je weten of een uitzendbureau lid is van de ABU?
Raadpleeg het ledenregister van de ABU

Wil je weten of een uitzendbureau lid is van de NBBU?
Raadpleeg het ledenregister van de NBBU

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen CAO