NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Moet het uitzendbureau afgesproken uren garanderen?

In fase A (ABU-CAO) en fase 1 en 2 (NBBU-CAO) geldt gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting , tenzij schriftelijke anders is overeengekomen. Hier is dus geen sprake van garantie van de afgesproken uren.
In fase B en C (ABU-CAO) en fase 3 en 4 (NBBU-CAO) is er wel een loondoorbetalingsverplichting als het werk wegvalt. Een uitzendbureau moet dan ook de afgesproken uren garanderen.

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
Er is geen loon verschuldigd als het werk wegvalt. Een uitzendkracht ontvangt alleen loon over de perioden dat er daadwerkelijk arbeid is verricht.

Bron:
ABU-CAO Artikel 40, 41, 42
NBBU-CAO Artikel 12 lid 4 en 23

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie├źn Vragen Wegvallen van werk