NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat mag een uitzendbureau inhouden op het loon?

Een uitzendbureau heeft net als andere werkgevers te maken met een aantal wettelijk verplichte inhoudingen op het loon van een uitzendkracht, zoals: afdracht van sociale premies en pensioenpremies. Een uitzendkracht kan een uitzendbureau ook machtigen om betalingen in zijn naam te verrichten ten laste van het uit te betalen loon. Deze volmacht kan altijd herroepen worden.

Veel voorkomende inhoudingen zijn:

  • Huur
  • Vervoerskosten
  • Premie voor de zorgverzekering

Voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen, moeten inhoudingen voor huisvestingskosten en vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst gebaseerd zijn op werkelijke kosten.
Als een uitzendkracht een ziektekostenverzekering via het uitzendbureau aanvaardt met een machtiging om premies te betalen aan de zorgverzekeraar, dient het uitzendbureau te zorgen dat de uitzendkracht een afschrift van de verzekeringspolis ontvangt (binnen 2 weken na het aangaan van de verzekering).

Bron:
Artikel 36 lid 11 en artikel 38 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Internationaal