NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat mag een uitzendbureau inhouden op het loon?

Een uitzendbureau heeft net als andere werkgevers te maken met een aantal wettelijk verplichte inhoudingen op het loon van een uitzendkracht, zoals: afdracht van sociale premies en pensioenpremies. Een uitzendkracht kan een uitzendbureau ook machtigen om betalingen in zijn naam te verrichten ten laste van het uit te betalen loon. Deze volmacht kan altijd herroepen worden.

Voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen, moeten inhoudingen voor huisvestingskosten en vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst gebaseerd zijn op werkelijke kosten.
Als een uitzendkracht een ziektekostenverzekering via het uitzendbureau aanvaardt met een machtiging om premies te betalen aan de zorgverzekeraar, dient het uitzendbureau te zorgen dat de uitzendkracht een afschrift van de verzekeringspolis ontvangt (binnen 2 weken na het aangaan van de verzekering).

Bron:
ABU-CAO Artikel 66 en Bijlage II 2c en 2q
NBBU-CAO Artikel 36C en Bijlage 6

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie├źn Vragen Internationaal