NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat kan een uitzendkracht doen als sprake is van een bedrijfsongeval?

Het kan voorkomen dat een uitzendkracht tijdens zijn werk een ongeval krijgt met ernstig letsel tot gevolg. Bijvoorbeeld doordat de uitzendkracht van een ladder/steiger valt of een arm of been bekneld raakt in een machine. Dit kan grote gevolgen hebben voor de uitzendkracht. Als hij niet meer in staat is om te werken, kan er sprake zijn van inkomensverlies. Maar ook kunnen er medische kosten zijn of kunnen er persoonlijke bezittingen beschadigd zijn geraakt als gevolg van het ongeval.

Registratie- en/of meldplicht Nederlandse Arbeidsinspectie

Als een ongeval tijdens het werk of op de werkplek plaatsvindt, moet dit bij het uitzendbureau en de inlener worden gemeld. De inlener is verplicht om ieder bedrijfsongeval met letsel waarbij de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 3 dagen te registreren. In geval van blijvend letsel of opname in het ziekenhuis moet een bedrijfsongeval door de inlener worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt dan een onderzoek in en kan boetes opleggen als door de inlener verwijtbare fouten zijn gemaakt. Een uitzendkracht kan ook zelf een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Aansprakelijkheid uitzendbureau/inlener

Zowel het uitzendbureau als de inlener zijn verplicht te zorgen voor de veiligheid van de uitzendkracht. Schiet het uitzendbureau of de inlener tekort in die verplichting dan zijn zij daarvoor aansprakelijk. Dat betekent dat een uitzendkracht in dat geval zijn schade op het uitzendbureau en/of de inlener kan verhalen.

Een rechtsbijstandsverzekeraar, een letselschadebureau of een letselschadeadvocaat kan een uitzendkracht helpen met het verhalen van zijn schade en het eventueel doen van een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Overig- niet in de CAO geregeld