NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is het fasensysteem?

In het fasensysteem bouwt een uitzendkracht meer rechten op naarmate hij langer werkt. Iedere fase heeft specifieke kenmerken.

  • In de ABU-CAO wordt gesproken over fase A, fase B en fase C.
  • In de NBBU-CAO spreekt men over fase 1-2, fase 3 en fase 4.

Fase A / fase 1-2

Fase A of fase 1-2 duurt 78 gewerkte weken*. In fase A of fase 1-2 mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten worden aangegaan.
In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is.

*Gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk arbeid is verricht.

Fase B / fase 3

Fase B of fase 3 duurt maximaal 4 jaar. In deze periode mogen niet meer dan 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.
In fase B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.

Fase C / 4

In fase C of fase 4 wordt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan dus zonder uitzendbeding.

Onderbreking van het fasensysteem

Onderbrekingen van meer dan 6 maanden tussen 2 uitzendovereenkomsten hebben tot gevolg dat een uitzendkracht terugvalt in het fasensysteem. Dan begint de telling weer vanaf fase A of fase 1.

Let op!

  • De telling in de fasen gaat door als de uitzendkracht overgaat naar en in dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern.
  • Een uitzendkracht en uitzendonderneming kunnen ten gunste van de uitzendkracht afwijken van het fasensysteem.

Bron:
Artikel 10 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Contracten