NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is het fasensysteem?

Dit is het systeem waarbij een uitzendkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer werkt. Iedere fase heeft specifieke kenmerken. In de ABU-CAO wordt gesproken over fase A, fase B en fase C. In de NBBU-CAO spreekt men over fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4.

ABU CAO
Fase A duurt 78 gewerkte weken . In fase A mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten worden aangegaan.
Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze periode mogen niet meer dan 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.
Na voltooiing van fase B start fase C. In fase C wordt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

NBBU CAO
Fase 1 duurt 26 gewerkte weken. Fase 2 duurt 52 gewerkte weken . Zowel in fase 1 als 2 mag een onbeperkt aantal contracten worden aangegaan.
Fase 3 duurt maximaal 4 jaar. In deze periode mogen niet meer dan 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.
Na voltooiing van fase 3 start fase 4. De uitzendkracht heeft nu een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gewerkte week
Elke week waarin daadwerkelijk arbeid is verricht.

LET op! Tussentijdse onderbrekingen tussen 2 uitzendovereenkomsten van meer dan 6 maanden hebben tot gevolg dat een uitzendkracht terugvalt in het fasensysteem. Dan begint de telling weer vanaf fase A of fase 1.

Bron:
ABU-CAO Artikel 13
NBBU-CAO Artikel 12 t/m 15

 

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Contracten