NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is het fasensysteem?

In het fasensysteem bouwt een uitzendkracht meer rechten op naarmate hij langer werkt. Iedere fase heeft specifieke kenmerken.

  • In de ABU-CAO wordt gesproken over fase A, fase B en fase C.
  • In de NBBU-CAO spreekt men over fase 1-2, fase 3 en fase 4.

Fase A / fase 1-2

Fase A of fase 1-2 duurt 52 gewerkte weken*. In fase A of fase 1-2 mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten worden aangegaan. In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is.

*Gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht, ongeacht hoeveel uren er gewerkt zijn. Vanaf 2 januari 2023 tellen ook weken mee waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie geniet, ongeacht hoeveel vakantieuren zijn opgenomen.

Fase B / fase 3

Fase B of fase 3 duurt maximaal 3 jaar. In deze periode mogen niet meer dan 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. In fase B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.

Er gelden overgangsregelingen voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 in dienst zijn gekomen bij een uitzendwerkgever.

Fase C / 4

In fase C of fase 4 wordt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan dus zonder uitzendbeding.

Onderbreking van het fasensysteem

Onderbrekingen van meer dan 6 maanden tussen 2 uitzendovereenkomsten hebben tot gevolg dat een uitzendkracht terugvalt in het fasensysteem. Dan begint de telling weer vanaf fase A of fase 1.

Let op!

  • De telling in de fasen gaat door als de uitzendkracht overgaat naar en in dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern.
  • Een uitzendkracht en uitzendonderneming kunnen ten gunste van de uitzendkracht afwijken van het fasensysteem.

Bron:
Artikel 10 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten