NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is een verklaring inzake bevorderen duurzame inzetbaarheid?

Ieder uitzendbureau heeft de verplichting om jaarlijks 1,02% van het feitelijk loon van uitzendkrachten in fase A (1 en 2) te besteden aan bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten. Het uitzendbureau kan kiezen om het opgebouwde bedrag geheel of gedeeltelijk in eigen  te besteden scholingsactiviteiten of het niet bestede bedrag af te dragen aan Stichting Doorzaam.

De bestedingsverplichting, inclusief de eventuele afdracht, wordt jaarlijks verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring.

Download een voorbeeld accountantsverklaring

Bron:
Artikel 31 CAO voor Uitzendkrachten

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Scholing