NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is een uitzendbeding?

Dit is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat deze overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling  beëindigt. Dus einde opdracht is einde uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding treedt ook in werking als de uitzendkracht ziek wordt. Ziekte betekent ook einde uitzendovereenkomst.

Terbeschikkingstelling
De (periode van) tewerkstelling van een uitzendkracht bij een opdrachtgever.

In de ABU-CAO mag het uitzendbeding alleen worden opgenomen in fase A.
In de NBBU-CAO mag het uitzendbeding opgenomen worden in fase 1 en 2.
Zowel voor de ABU-CAO als de NBBU-CAO geldt dat op de uitzendovereenkomst automatisch een uitzendbeding van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bron:
ABU-CAO Artikel 1v
NBBU-CAO Artikel 13

 

 

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Contracten