NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is een uitzendbeding?

Een uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat deze overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt. Terbeschikkingstelling betekent de periode van tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Dus: einde opdracht is einde uitzendovereenkomst. Ook bij ziekte betekent het einde uitzendovereenkomst.

Let op! Vanaf 1 juli 2023 mag het uitzendbeding niet meer worden ingeroepen bij ziekte van de uitzendkracht. Uitzendkrachten zullen vanaf dat moment recht hebben op loondoorbetaling van maximaal twee jaar tot het moment van beter melden of tot het einde van de uitzendovereenkomst. Dit geldt ook voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2023.

Wanneer mag het uitzendbeding worden toegepast?

Een uitzendbeding mag alleen worden opgenomen in fase A of fase 1-2. In de CAO voor Uitzendkrachten is er in deze fasen standaard een uitzendbeding van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst zonder uitzendbeding?

Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd en wordt ook wel een detacheringsovereenkomst genoemd.

Bron:
Artikel 2k en 15 lid 1 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten