NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is een scholingsverklaring?

Ieder uitzendbureau heeft de verplichting om jaarlijks 1,02% van het brutoloon van uitzendkrachten in fase A dat jaar te besteden aan scholing. Het uitzendbureau kan kiezen tussen scholing geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitvoeren of het te besteden bedrag afdragen aan DOORZAAM (voorheen STOOF). In het eerste geval moet het uitzendbureau d.m.v. de scholingsverklaring  jaarlijks aan de SNCU verantwoorden welke bestedingen hij aan scholing heeft gedaan en op welke manier.

Brutoloon
Loon over de normale gewerkte uren, onregelmatige uren, de wachtdagcompensatie en uitbetaalde reserveringen. Hier wordt onder brutoloon niet verstaan het loon voor overuren, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.

De verklaring wordt overgelegd in de vorm van een specifieke paragraaf in de jaarrekening of met een gewaarmerkte verklaring, opgesteld door een registeraccountant (RA) of een accountants-administratieconsulent (AA). Het type accountantsverklaring is niet voorgeschreven.

Bron:
ABU Artikel 63 lid 3
NBBU Artikel 30 lid 7

Voorbeeldtekst accountantsverklaring

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Scholing