NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is een CAO?

Een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een verzameling afspraken tussen een of meer werkgevers(organisaties) en vertegenwoordigers van werknemers (een of meer vakbonden). Dit is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die werkgever en werknemer met elkaar sluiten. In een CAO zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over loon en andere arbeidsvoorwaarden voor de onderneming of bedrijfstak.

Er zijn 2 soorten CAO’s:

  • De minimum-CAO: hierin opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden. Hiervan mag worden afgeweken, maar alleen ten gunste van de werknemer.
  • De standaard-CAO: hierin opgenomen afspraken zijn standaard afspraken, waarvan niet mag worden afgeweken.

De Cao voor Uitzendkrachten is een minimum-CAO. Dit betekent dat een uitzendbureau een uitzendkracht dus altijd meer mag bieden, dan de arbeidsvoorwaarden in de CAO.

Bron:
ABU-CAO Artikel 1f

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen CAO