NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is de looptijd van de CAO?

De huidige ABU-CAO en NBBU-CAO heeft een looptijd tot 2 januari 2023.

Uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU of NBBU hoeven de CAO in principe alleen toe te passen als deze algemeen verbindend verklaard (AVV) is.

Let op! De CAO voor Uitzendkrachten was van 31 augustus 2022 tot en met 1 januari 2023 algemeen verbindend verklaard.  Er is op dit moment dus sprake van een AVV-loze periode.  Er wordt een nieuw AVV-verzoek gedaan.

Tip! Bekijk ons stroomschema om te zien wanneer de bepalingen van de CAO voor Uitzendkrachten nog wel toegepast dienen te worden en wanneer het wettelijk kader per direct van toepassing is.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen CAO