NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is de ET-regeling?

Dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die gemaakt worden omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst werken. In de CAO voor Uitzendkrachten is het mogelijk gemaakt dat een uitzendbureau en een uitzendkracht afspraken maken om een deel van het loon in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

De volgende arbeidsvoorwaarden komen in aanmerking voor uitruil:

 • Een deel van het naar tijdsruimte vastgestelde loon
 • Bovenwettelijke vakantiedagen
 • Toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk
 • Compensatie-uren

De volgende extraterritoriale kosten komen in aanmerking voor uitruil:

 • Dubbele huisvestingskosten
 • Vervoer van en naar Nederland
 • Extra kosten voor levensonderhoud

Toepassing ET-regeling moet o.a. voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Deze moet vooraf schriftelijk zijn overeengekomen
 • De vrije vergoeding is beperkt tot daadwerkelijke kosten
 • Loon na uitruil mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon
 • De uitruil mag niet meer bedragen dan 30% van het feitelijk loon.
 • Het uitgeruilde deel heeft geen invloed op de grondslag voor de toeslag overwerk en onregelmatigheid.
 • Het maximum uitruilloon en de bovenwettelijke vakantiedagen is 81% van de ET-kosten (ruilvoetfactor 0,81). De ruilvoetfactor geldt niet voor toeslagen en compensatie-uren
 • Het bedrag van de vrije vergoeding of de waarde van de verstrekking moet vermeld worden op de loonstrook
 • Geen reserveringen over het uitgeruilde deel
 • Wel pensioenopbouw over het uitgeruilde deel

Bron:
Artikel 20 CAO voor uitzendkrachten

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal