NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is ABU-beloning?

In de ABU-CAO is een uitzondering gemaakt op het recht op de inlenersbeloning. In bepaalde gevallen kan de ABU-beloning worden toegepast. Deze uitzondering geldt als een uitzendkracht behoort tot een van de ‘specifieke groepen’  of voor een uitzendkracht in fase C, met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval heeft het uitzendbureau de keuze tussen toepassing van de ABU-beloning of de inlenersbeloning. De keuze wordt in overleg met de uitzendkracht schriftelijk vastgelegd bij aanvang van de detacheringsovereenkomst.

Tot ‘specifieke groepen’ groepen behoren:

  • Langdurig werklozen
  • Re-integratiedoelgroepers
  • Bepaalde werkzoekenden vanuit de Participatiewet
  • Schoolverlaters
  • Uitzendkrachten zonder startkwalificatie
  • Uitzendkrachten die een opleiding volgen op BKA-niveau 1
  • Herintreders
  • Vakantiewerkers

Bron:
ABU-CAO Artikel 27

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning