NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat gebeurt er als uitzendwerk wegvalt?

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent het einde van een opdracht ook automatisch einde contract. Bij een uitzendovereenkomst waarbij het uitzendbureau een loondoorbetalingsverplichting heeft (fase B en C van de ABU-CAO en fase 3 en 4 van de NBBU-CAO) is het uitzendbureau verplicht om bij wegvallen van uitzendwerk passend vervangend werk  te zoeken en aan te bieden. De uitzendkracht is verplicht dit aan te nemen. Zolang geen passend vervangend werk is aangeboden, heeft de uitzendkracht volgens de ABU-CAO recht op terugvalloon  en volgens de NBBU-CAO recht op het laatst verdiende loon.

Terugvalloon:
90% van het laatst verdiende loon, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

Bron:
ABU-CAO Artikel 40, 41, 42 en 44
NBBU-CAO Artikel 23

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Wegvallen van werk