NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op loonsverhoging?

Een uitzendkracht heeft recht op initiële loonsverhoging en periodieken gelijk aan die van medewerkers in dienst van de opdrachtgever (met een gelijke verhoging).

Als de uitzendkracht voor de uitzendonderneming werkzaam is bij verschillende opdrachtgevers, houdt de uitzendonderneming bij elke volgende terbeschikkingstelling in (nagenoeg) dezelfde functie rekening met deze werkervaring voor het toekennen van een periodieke verhoging.

Als de uitzendkracht in dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern, houdt de nieuwe uitzendonderneming eveneens rekening met de werkervaring bij elke volgende terbeschikkingstelling in (nagenoeg) dezelfde functie voor het toekennen van een periodieke verhoging.

Initiële loonsverhoging
Structurele, algemene loonsverhoging.

Periodiek
Periodieke loonsverhoging binnen een salarisschaal.

 

Bron:
Artikel 16 lid 1 sub d en sub f, lid 5 en artikel 33 lid 7 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning