NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op loonsverhoging?

Als een uitzendkracht wordt beloond volgens de inlenersbeloning (het loonverhoudingsvoorschrift) dan is het recht op initiële loonsverhoging en periodieken gelijk aan dat van medewerkers in dienst van de opdrachtgever (met een gelijke verhoging).

Wordt een uitzendkracht beloond volgens de ABU-beloning dan heeft de uitzendkracht recht op loonsverhoging zoals afgesproken in de ABU-CAO. Een uitzendkracht met ABU-beloning heeft recht op een periodiek als er tenminste in 52 weken is gewerkt voor hetzelfde uitzendbureau zonder dat sprake is geweest van een onderbreking van 26 weken of meer.

Initiële loonsverhoging
Structurele, algemene loonsverhoging als gevolg van de stijging van de arbeidsproductiviteit.

Periodiek
Periodieke salarisverhoging binnen een salarisschaal

Bron:
ABU-CAO Artikel 23,25 en 35
NBBU-CAO Artikel 22

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning