NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op inkomensgarantie?

Een uitzendkracht heeft recht op de inkomensgarantie* als hij in opdracht van of door een Nederlandse uitzendonderneming buiten Nederland wordt geworven. De uitzendkracht moet zijn geworven om voor de eerste keer voor die betreffende uitzendonderneming in Nederland te komen werken.

*Inkomensgarantie- twee maanden lang recht op een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren.

Let op! De periode van inkomensgarantie wordt naar rato verkort als er sprake is van een contractueel vastgesteld kortdurend project dat vooraf in het thuisland met een uitzendkracht afgesproken is (de uitzendkracht weet dus waar hij aan toe is voordat hij naar Nederland komt).

Annulering van inkomensgarantie van een uitzendkracht

De inkomensgarantie kan vervallen indien zich binnen twee weken na aanvang van de werkzaamheden een situatie voordoet, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren of verwijtbaar handelen etc., waardoor de uitzendwerkgever beslist om de uitzendkracht niet meer te werk te willen of kunnen stellen.

Indien de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer te werk wil of kan stellen, vervalt de inkomensgarantie. De uitzendkracht heeft nog wel recht op:

  • Thuiskomstgarantie waarbij de vervoerkosten naar het land van herkomst door de uitzendwerkgever worden betaald.
  • Een mogelijkheid om op kosten van de uitzendonderneming nog 5 aaneengesloten nachten in de door de uitzendonderneming gefaciliteerde huisvesting te verblijven.
  • Een vrijstelling van eventuele openstaande schulden die ontstaan zijn in de eerste twee weken en die niet konden worden ingehouden en/of verrekend, bijvoorbeeld: zorgverzekeringkosten, vervoerkosten thuisland-Nederland, vervoerkosten woon-werkverkeer en huisvestingkosten.

Bron:
Artikel 39 CAO voor uitzendkrachten

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal