NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer gaat de opzegtermijn in?

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan in de meeste gevallen tussentijds beëindigd worden. Wanneer is afgesproken dat dit niet kan, dan moet dit schriftelijk vastgelegd zijn.

Wanneer een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd (Fase A of B) tussentijds opgezegd wordt, gaat de wettelijke opzegtermijn de eerstvolgende werkdag in. Na afloop van de opzegtermijn eindigt de overeenkomst.

Voor uitzendkrachten is de wettelijke opzegtermijn één maand, tenzij schriftelijk iets anders is afgesproken.

Belangrijk! De bepaling dat de opzegging op de eerstvolgende werkdag ingaat is een afwijking van de wettelijke hoofdregel, die zegt dat opzegging “tegen het einde van de maand geschiedt”. In een schriftelijke overeenkomst (zoals de CAO voor Uitzendkrachten), kan worden afgeweken van deze regel.

Bron:
Artikel 15 lid 4 CAO voor Uitzendkrachten
Artikel 7:672 BW

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten