NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer dient een uitzendkracht een gefaciliteerde huisvesting te verlaten?

Een uitzendkracht dient bij een einde van een uitzendovereenkomst binnen 4 weken de huisvesting die hij huurt van het uitzendbureau te verlaten. In die periode betaalt de uitzendkracht dezelfde huurprijs als tijdens zijn dienstverband.

Bijzondere omstandigheden bij een uitzendkracht

Wanneer zich bij een uitzendkracht een bijzondere situatie voordoet zoals ziekte of gebrek aan financiële middelen dan dient een uitzendonderneming hiermee rekening te houden bij het incasseren van een huurprijs en eventuele beëindiging van het verblijf in de georganiseerde huisvesting. Tevens dient een passende termijn om de huisvesting te verlaten aan de uitzendkracht aangeboden te worden.

Bron:

Artikel 36 lid 5 en 6 Cao voor uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal