NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Een uitzendkracht bouwt pensioen op wanneer hij minimaal 21 jaar oud is en tenminste in 8 weken gewerkt heeft voor hetzelfde uitzendbureau. Op het moment dat een uitzendkracht voldoet aan de vereisten, dient het uitzendbureau de uitzendkracht aan te melden bij pensioenfonds StiPP.

Na 8 gewerkte weken begint de pensioenopbouw.* Je blijft maximaal 52 kalenderweken in de Basisregeling en daarna volgt pensioenopbouw volgens de Plusregeling. De 8-wekeneis gaat niet opnieuw gelden bij overstap naar een ander uitzendbureau, tenzij sprake is van een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 52 weken of langer.

* gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk gewerkt is, ongeacht het aantal uren. De 8 gewerkte weken hoeven geen aaneengesloten weken te zijn.

Basisregeling

De premie van 8% over het brutoloon is volledig voor rekening van het uitzendbureau.

Plusregeling

Het uitzendbureau betaalt twee derde (8%) en de uitzendkracht een derde deel (4%) van de pensioenpremie.

Bron:
Artikel 32 en Bijlage III CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Pensioen