NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wanneer bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Een uitzendkracht bouwt pensioen op wanneer hij minimaal 21 jaar oud is en tenminste 26 weken gewerkt heeft voor hetzelfde uitzendbureau. Op het moment dat een uitzendkracht voldoet aan de vereisten, dient het uitzendbureau de uitzendkracht aan te melden bij pensioenfonds StiPP.

Na 26 gewerkte weken begint de pensioenopbouw. Je blijft maximaal 52 werkweken in de Basisregeling en daarna volgt pensioenopbouw volgens de Plusregeling .
De 26-wekeneis gaat niet opnieuw gelden bij overstap naar een ander uitzendbureau, tenzij sprake is van een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 52 weken of langer.

Basisregeling
De premie (2,6%) is volledig voor rekening van het uitzendbureau.

Plusregeling
Het uitzendbureau betaalt twee derde (8%) en de uitzendkracht een derde deel (4%) van de pensioenpremie.

Bron:
ABU Artikel 62 en Bijlage III
NBBU Artikel 31 en bijlage 11

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Pensioen