NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Waar heeft een uitzendkracht recht bij onwerkbaar weer?

Bij extreem weer kan een bedrijf stil komen te liggen. De werkgever kan dan gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer als hierover in zijn cao een artikel is opgenomen.

Op dit moment is in de CAO voor Uitzendkrachten hierover geen specifieke regeling opgenomen. Vandaar dat de regeling onwerkbaar weer niet geldt voor uitzendkrachten.

  • Voor een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent geen werk het einde van de opdracht en dus ook automatisch het einde van de uitzendovereenkomst. De uitzendkracht kan dan een WW-uitkering aanvragen.
  • De uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (voor bepaalde tijd), met uitsluiting loondoorbetaling kan voor de missende uren een WW-uitkering aanvragen.
  • Heeft de uitzendkracht een uitzendovereenkomst waarbij het uitzendbureau een loondoorbetalingsverplichting heeft (fase B/3 of C/4)? Dan is het uitzendbureau verplicht om bij wegvallen van uitzendwerk passend vervangend werk te zoeken en aan te bieden. De uitzendkracht is verplicht dit aan te nemen. Zolang er geen passend vervangend werk is aangeboden, moet de werkgever loon doorbetalen.

Bron:
Artikel 22 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Wegvallen van werk