NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Waar heeft een uitzendkracht recht bij onwerkbaar weer?

Bij extreem weer kan een bedrijf stil komen te liggen. De uitzendkracht die een uitzendovereenkomst heeft waarin een loondoorbetalingsverplichting en een vaste arbeidsomvang is opgenomen, behoudt in dat geval recht op loon.

Voorwaarden van regeling onwerkbaar weer

Indien de opdrachtgever een beroep kan doen op de “Regeling onwerkbaar weer”, dan mag de uitzendonderneming deze regeling ook toepassen. Daarbij gelden (kort samengevat) de volgende voorwaarden:

  • De Regeling is alleen toepasbaar voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en een vaste arbeidsomvang.
  • De definitie van onwerkbaar weer die bij de opdrachtgever gebruikt wordt, geldt ook voor de uitzendkrachten.
  • De uitzendonderneming dient te voldoen aan de in de Regeling opgenomen voorwaarden.
  • De uitzendonderneming doet elke dag dat van de Regeling gebruikt wordt gemaakt een melding aan de uitzendkracht.
  • Indien de uitzendonderneming van het UWV een WW-uitkering voor de uitzendkracht ontvangt, wordt deze uitkering door de uitzendonderneming aangevuld tot 100% van het loon.

Zie voor de precieze voorwaarden de tekst van de CAO voor Uitzendkrachten.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Voor de uitzendkracht die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft, betekent geen werk het einde van de opdracht en dus ook automatisch het einde van de uitzendovereenkomst. Deze uitzendkracht kan een WW-uitkering aanvragen.

Bron:
Artikel 22a CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Wegvallen van werk