NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Waar heeft een uitzendkracht recht op bij ziekte?

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
Een uitzendkracht heeft vanaf dag 3 van de ziekte recht op een ziekte-uitkering van UWV en een aanvulling daarop van het uitzendbureau. Hierbij gelden wel 2 wachtdagen.

Bij een detacheringsovereenkomst of een uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd:
Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Hierbij geldt 1 wachtdag (NBBU-CAO geeft de mogelijkheid tot 2 wachtdagen, wel met toekenning van wachtdagcompensatie).

Bron:
ABU Artikel 53
NBBU Artikel 25 lid

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie├źn Vragen Ziekte