NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op reiskostenvergoeding?

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde reiskostenvergoeding als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht, voor zover deze fiscaal onbelast is. Dit komt neer op maximaal € 0,19 per kilometer.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning