NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op reiskostenvergoeding?

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald voor zover deze fiscaal onbelast is voor het uitzendbureau. Dit komt neer op maximaal € 0,19 per kilometer.

Bron:
Artikel 16 lid 1 sub e en lid 2 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning