NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op reiskostenvergoeding?

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald voor zover deze fiscaal onbelast is voor het uitzendbureau. Dit komt neer op maximaal € 0,19 per kilometer.

Reiskostenvergoeding voor uitzendkrachten niet-permanent woonachtig in Nederland

  • Als er sprake is van een recht op reiskostenvergoeding, maar de uitzendkracht maakt gebruik van het door de uitzendonderneming georganiseerde vervoer, dan ontvangt de uitzendkracht geen reiskostenvergoeding en mag voor dat vervoer geen eigen bijdrage worden gerekend.
  • Als er geen sprake is van een recht op reiskostenvergoeding en de uitzendkracht maakt gebruik van het door de uitzendonderneming georganiseerde vervoer, dan kan er voor dat vervoer een redelijke eigen bijdrage worden gerekend.

Bron:
Artikel 16 lid 1 sub e en lid 2 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning