NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Op welk loon heeft een uitzendkracht recht?

Een uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning.

Er zijn twee uitzonderingen waardoor een andere beloning kan worden toegepast:

  1. Bij de uitzendkrachten die niet-indeelbaar zijn, wordt de beloning vastgesteld in overleg tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht en eventueel de opdrachtgever.
  2. Uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren ontvangen de CAO-beloning. Bij toepassing van de CAO-beloning wordt de uitzendkracht ingedeeld in het functieraster zoals in bijlage IV van de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen. Alleen wanneer de uitzendkracht wordt ingedeeld in functiegroep 6 of lager kan de CAO-beloning worden toegepast.

Niet indeelbare uitzendkracht

De niet indeelbare uitzendkracht betreft de uitzendkracht van wie de werkzaamheden niet kunnen worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling bij de inlener is er in principe wel indeling mogelijk. Dit geldt ook wanneer er bij de inlener niemand werkzaam is in dezelfde functie als de uitzendkracht.

Uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren

Tot allocatiegroep behoren de uitzendkrachten die:

  • Door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Geen startkwalificatie hebben en kwalificerende opleiding gaan volgen.

Bron:
Artikel 16, 21 en 33 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Beloning