NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Op welk loon heeft een uitzendkracht recht?

Een uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning. Er zijn uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen een andere beloning kan worden toegepast.

Bij de uitzendkrachten die niet-indeelbaar zijn, wordt de beloning vastgesteld in overleg tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht en eventueel de opdrachtgever.

Uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren ontvangen de CAO-beloning.

Niet-indeelbaar
De niet indeelbare uitzendkracht betreft de uitzendkracht van wie de werkzaamheden niet kunnen worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling bij de inlener is er in principe wel indeling mogelijk. Dit geldt ook wanneer er bij de inlener niemand werkzaam is in dezelfde functie als de uitzendkracht.

Allocatiegroep
Tot allocatiegroep behoren de uitzendkrachten die:

  • Door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Geen startkwalificatie hebben en kwalificerende opleiding gaan volgen.

Bron:
Artikel 16, 21 en 33 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Beloning