NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Moet een feestdag worden doorbetaald?

Een uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt.  Voorwaarde is dat het moet gaan om een algemeen erkende feestdag, voor zover deze niet valt op zaterdag en/of zondag.

Feitelijk loon is het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Algemeen erkende feestdagen in de uitzend-CAO

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren.

Doorbetaling feestdag uitzendkracht

  • Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding: het uitzendbureau kan kiezen tussen uitbetaling van de feestdag ten laste van de reservering of doorbetaling van het feitelijk loon.
  • Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd: het uitzendbureau betaalt het loon door.

Toekenning feestdag bij geen vaste werkdag

Als uit de uitzendovereenkomst niet duidelijk blijkt of de dag waarop de feestdag valt als vaste werkdag is aan te merken, wordt de uitzendkracht een feestdag toegekend als:

  • De uitzendkracht in periode van 13 weken voorafgaand aan de feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week had gewerkt.
  • De uitzendkracht nog geen 13 weken had gewerkt, maar wel in meer dan de helft van het aantal gewerkte weken op de betreffende dag in de week had gewerkt.

Geen arbeidsomvang of structureel afwijkende arbeidsomvang bij doorbetaling feestdag

Heeft de uitzendkracht recht op feestdagdoorbetaling maar er is geen arbeidsomvang contractueel afgesproken of wijkt de werktijd structureel van de afgesproken arbeidsomvang af dan hoort het gemiddeld aantal uur op de volgende manier te worden berekend:
Valt de feestdag bijvoorbeeld op maandag dan wordt er eerst gekeken op hoeveel maandagen er in de dertien voorafgaande weken is gewerkt. Vervolgens wordt het aantal uur dat gewerkt is op de maandagen gedeeld door het aantal dagen waarop gewerkt is.

Bron:
Artikel 27 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Werken en vrij