NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Moet een verplichte vrije dag bij een opdrachtgever aan een uitzendkracht doorbetaald worden?

Bij verschillende opdrachtgevers gelden bepaalde dagen, zoals bijvoorbeeld Goede Vrijdag of de dag na Hemelvaart, als feestdag of verplichte vrije dag. Als het bedrijf of de afdeling waar de uitzendkracht werkt dicht is, kan er op die dag niet gewerkt worden.

Er zal niet zonder meer worden doorbetaald wanneer op deze dag niet wordt gewerkt bij de opdrachtgever. Deze dagen zijn in de cao voor uitzendkrachten namelijk niet als feestdag benoemd.

Fasensysteem en contractuele afspraken

In fase A (of fase 1-2) geldt het principe geen werk, geen loon. Tenzij in het contract daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Werkt uitzendkracht in fase B (fase 3) of fase C (fase 4) en er zijn uren afgesproken in het contract? Dan moet het uitzendbureau die uren aanvullen tot de overeengekomen arbeidsduur of uitzendkracht voor die uren elders te werk stellen. De uitzendkracht moet wel beschikbaar zijn voor eventueel vervangend werk dat het uitzendbureau kan aanbieden.

Vakantiereglement

Mogelijk is er vanuit het uitzendbureau een vakantiereglement conform artikel 26 van de cao voor uitzendkrachten opgesteld waarin is bepaald dat op de eventuele verplichte vrije dagen van de opdrachtgever een vakantiedag opgenomen dient te worden.

Bron:
Artikel 26 en 27 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Werken en vrij