NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Mag een uitzendovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding mag tussentijds en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel uitzendkracht als uitzendbureau. Alleen als de uitzendovereenkomst met uitzendbeding langer heeft geduurd dan 26 weken is de uitzendonderneming verplicht om minimaal 10 dagen van tevoren de uitzendkracht te informeren over de beëindiging. Dit geldt niet bij ziekte.
  • Een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd mag altijd tussentijds en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn worden opgezegd, tenzij tussentijdse opzegging uitdrukkelijk is uitgesloten (bijvoorbeeld “4 weken uitzendovereenkomst”).

Tip! Tussentijdse opzegging door de werkgever moet rechtsgeldig* plaatsvinden.

* Een rechtsgeldige opzegging door een werkgever

  • Na toestemming van het UWV Werkbedrijf en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn;
  • Er kan ook sprake zijn van een rechtsgeldige opzegging tijdens een proeftijd of;
  • Bij een ontslag op staande voet. In dat geval geldt er geen opzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijnen zijn te vinden in artikel 7:672 BW (opgenomen achterin het CAO-boekje). Ze bedragen tenminste een maand.

Bron:
Artikel 15 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten