NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Mag een uitzendovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding mag tussentijds worden opgezegd door de uitzendkracht. De uitzendkracht moet het verzoek tot beëindiging uiterlijk één werkdag van tevoren melden bij het uitzendbureau.

Als de opdrachtgever de opdracht beëindigt, komt er automatisch een einde aan de uitzendovereenkomst. Heeft de uitzendovereenkomst met uitzendbeding langer geduurd dan 26 weken, dan is de uitzendonderneming wel verplicht om minimaal 10 dagen van tevoren de uitzendkracht te informeren over de beëindiging. Dit geldt niet bij ziekte.

Een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

Een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd mag altijd tussentijds en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn worden opgezegd, tenzij tussentijdse opzegging uitdrukkelijk is uitgesloten (bijvoorbeeld “4 weken uitzendovereenkomst”).

Tip! Tussentijdse opzegging door de werkgever moet rechtsgeldig* plaatsvinden.

* Een rechtsgeldige opzegging door een werkgever

  • Na toestemming van het UWV Werkbedrijf en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn;
  • Er kan ook sprake zijn van een rechtsgeldige opzegging tijdens een proeftijd of;
  • Bij een ontslag op staande voet. In dat geval geldt er geen opzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijnen zijn te vinden in artikel 7:672 BW (opgenomen achterin het CAO-boekje). Ze bedragen tenminste een maand.

Bron:
Artikel 15 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Contracten