NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Mag een uitzendbureau boetes opleggen?

Een uitzendbureau mag alleen boetes met het loon verrekenen die door de overheid zijn opgelegd (bestuurlijke en justitiële boetes).
Enkele voorbeelden hiervan:

  • verkeersboetes;
  • fiscale boetes.

Verrekening met het loon van een uitzendkracht

Elke afzonderlijke verrekening* met het loon moet schriftelijk aan een uitzendkracht gespecificeerd worden in zijn eigen taal. Het moet dus voor een uitzendkracht duidelijk zijn waarvoor hij moet betalen.

*verrekenen – is het in mindering brengen van kosten of schulden op een aanspraak.

Onderstaande verrekeningen zijn geen boetes en mogen ook door een werkgever met het loon van een werknemer verrekend worden:

  • schadevergoeding (bijvoorbeeld voor schade aan bedrijfseigendommen);
  • een eerder gegeven voorschot;
  • te veel betaald loon;

Bron:
Artikel 37 CAO voor Uitzendkrachten
7:632 BW
7:650 BW

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal