NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Mag een uitzendbureau boetes opleggen?

Een uitzendbureau mag alleen boetes met het loon verrekenen die door de overheid zijn opgelegd (bestuurlijke en justitiële boetes).

Enkele voorbeelden hiervan:

  • verkeersboetes;
  • fiscale boetes

Elke afzonderlijke verrekening met het loon moet schriftelijk aan een uitzendkracht gespecificeerd worden in zijn eigen taal. Het moet dus voor een uitzendkracht duidelijk zijn waarvoor hij moet betalen.

Bron:
Artikel 37 CAO voor Uitzendkrachten

Onderstaande verrekeningen zijn geen boetes en mogen ook door een werkgever met het loon van een werknemer verrekend worden:

  • schadevergoeding (bijvoorbeeld voor schade aan bedrijfseigendommen);
  • een eerder gegeven voorschot;
  • te veel betaald loon;

Bron:
7:632 BW
7:650 BW

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal