NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Kan het zijn dat een uitzendbureau onder een andere CAO valt?

Ja, een uitzendbureau kan onder een andere CAO vallen dan de CAO voor Uitzendkrachten (ABU-CAO of NBBU-CAO).

De CAO voor uitzendkrachten is niet van toepassing:

  • op het uitzendbureau die onder de werkingssfeer van een andere bedrijfstak-cao valt,
  • als het uitzendbureau een vrijstelling heeft gekregen (dispensatie),
  • als het uitzendbureau voor minder dan 50% van de loonsom uitzendt,
  • op payrollovereenkomsten,
  • op intra-concern uitzenden per 1 januari 2020 (Intra-concern uitzenden is per definitie payrolling),
  • op de uitzendonderneming die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking stelt aan werkgevers in de zin van de CAO Bouw & Infra of een andere CAO waarin een 50%-criterium is opgenomen.

Werkingssfeer
Dit is een bepaling in de CAO, waarin staat beschreven op welke werkgevers en werknemers de CAO van toepassing is.

Bron:
Artikel 1 en 43 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen CAO