NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is de inlenersbeloning?

Een uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning.

De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

Toepassing van de inlenersbeloning

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever en beperkt zich tot 10 looncomponenten:

De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling* vastgesteld.

*Terbeschikkingstelling: de (periode van) tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Bron:
Artikel 16 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning