NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is de inlenersbeloning of het loonverhoudingsvoorschrift?

De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over: functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen.

De toepassing van de inlenersbeloning beperkt zich tot 6 looncomponenten. De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling  vastgesteld.

Terbeschikkingstelling

De (periode van) tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Bron:
Artikel 16 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning