NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat is de inlenersbeloning of het loonverhoudingsvoorschrift?

De inlenersbeloning (in de NBBU-CAO het loonverhoudingsvoorschrift genoemd) is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over:

  • functiegroep
  • hoogte van het loon
  • toepassing van arbeidsduurverkorting
  • hoogte van de periodiek
  • hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging
  • kostenvergoedingen
  • toeslagen

De toepassing van de inlenersbeloning beperkt zich tot deze 6 looncomponenten. De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling  vastgesteld.

Terbeschikkingstelling
De (periode van) tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Bron:
ABU-CAO Artikel 19 en artikel 20
NBBU-CAO Artikel 22

 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning