NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Is de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing op een buitenlandse arbeidsovereenkomst?

Als een uitzendkracht in dienst is van een buitenlands uitzendbureau en met een buitenlandse arbeidsovereenkomst wordt uitgeleend aan een Nederlandse opdrachtgever, dan is (meestal) de ‘harde kern’ van de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Een opsomming van CAO-bepalingen die dan toegepast moeten worden, is te vinden in bijlage VI van de CAO voor Uitzendkrachten.
Let op! Deze verplichting geldt alleen als de CAO algemeen verbindend is verklaard.

Bron:
Artikel 44 CAO voor uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Internationaal