NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Is de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing op een buitenlandse arbeidsovereenkomst?

Als een uitzendkracht in dienst is van een buitenlands uitzendbureau en met een buitenlandse arbeidsovereenkomst wordt uitgeleend aan een Nederlandse opdrachtgever, dan is de ‘harde kern’ van de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Een opsomming van CAO- bepalingen die dan toegepast moeten worden, is te vinden in bijlage IV van de CAO voor Uitzendkrachten.
Let op! Deze verplichting geldt alleen als de CAO algemeen verbindend is verklaard.

Bron:
ABU-CAO Artikel 68

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Internationaal