NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Ik ben niet ziek, maar ik wil niet komen werken uit angst voor het virus. Wat nu?

  • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet wil werken.
  • Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door. De werknemer heeft geen recht op loon.
  • Bij uitzendovereenkomsten met loondoorbetalingverplichting heeft de werknemer geen recht op loon, omdat dit gezien kan worden als werkweigering. Bij de vraag of er een gegronde reden is om niet op het werk te willen verschijnen moet rekening gehouden worden met de meest actuele informatie die onder andere vanuit de van Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Corona- de meest gestelde vragen