NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Ik ben niet ziek, maar ik moet in quarantaine. Waar heb ik recht op?

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan geldt het volgende:

•Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt en/of de uitzendkracht ziek wordt. In beide gevallen moet de uitzendkracht worden aangemeld bij het UWV. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst niet beëindigt en er geen sprake is van ziekte, loopt de overeenkomst gewoon door en zal de quarantaine voor risico van de uitzendkracht komen.
• Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en zal de quarantaine voor risico van de uitzendkracht komen.
• Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

Meer informatie nodig? Zie ook het antwoord van UWV:
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/werknemer-moet-in-quarantaine-kan-ik-deze-werknemer-ziek-melden-bij-uwv

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Corona- de meest gestelde vragen