NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Krijgt een uitzendkracht loon doorbetaald tijdens zijn vakantie?

Ja, de uitzendkrachten krijgen loon doorbetaald tijdens de vakantie. De betaling van het loon op vakantiedagen wordt bepaald door het soort contract en de duur van het dienstverband.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Wanneer de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding vakantie opneemt, heeft hij recht op doorbetaling van het feitelijk loon* voor zover het recht op vakantie is verworven.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

De uitzendonderneming reserveert een percentage van het feitelijk loon* van de uitzendkracht tijdens zijn dienstverband. In 2022 is dat percentage 10,87%, in 2023 is het 10,92%. Wanneer de uitzendkracht vakantie opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het feitelijk loon uit de opgebouwde vakantiereservering betaald, voor zover de reservering toereikend is.

Betaling van een loon en vergoedingen aan de uitzendkracht tijdens vakantie

Een uitzendkracht behoort tijdens zijn vakantie hetzelfde loon te ontvangen als wanneer hij zou hebben gewerkt. Dus wanneer normaal gesproken het feitelijk loon wordt aangevuld met vergoedingen dan ontvangt een uitzendkracht deze ook tijdens zijn vakantie. Het betreft hier vergoedingen die voortkomen uit de inlenersbeloning en de CAO-beloning.  Onder de hier bedoelde vergoedingen vallen geen kostenvergoedingen.

*Feitelijk loon is het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

 

Bron:
Artikel 26 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorie├źn Vragen Beloning