NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Ja, een uitzendkracht heeft recht op vakantiegeld van 8,33% van het feitelijk loon over gewerkte dagen, vakantiedagen, feestdagen, dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is, compensatie-uren en de uren waarover de uitzendkracht bij het wegvallen van arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.

Feitelijk loon : het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag exclusief: vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Voor de uitbetaling van vakantiegeld van een uitzendkracht geldt het volgende:

Uitbetaling vindt plaats in de maand mei of uiterlijk in de eerste week van juni, bij uitdiensttreding en desgevraagd eerder indien een uitzendkracht aaneengesloten ten minste 7 kalenderdagen vakantie opneemt. Op verzoek van uitzendkracht kan de uitzendonderneming overeenkomen met de uitzendkracht dat de vakantiebijslag (samen met andere arbeidsvoorwaarden) direct wordt uitgekeerd bij het loon.

Let op! Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan schriftelijk overeengekomen worden dat nog niet-uitbetaald vakantiegeld (naast andere arbeidsvoorwaarden) wordt uitbetaald binnen 18 weken na het einde van uitzendovereenkomst (of nadat er geen recht op loon meer is).

 

Bron:
Artikel 18 en 29 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Beloning