NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Ja, een uitzendkracht heeft recht op 8% vakantiegeld van het feitelijk loon  over gewerkte dagen, vakantiedagen en feestdagen.

Feitelijk loon
Het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc..

Voor de uitbetaling van vakantiegeld geldt het volgende:

ABU-CAO:
Uitbetaling in de eerste week van juni, bij uitdiensttreding en desgevraagd eerder indien een uitzendkracht aaneengesloten ten minste 5 werkdagen vakantie opneemt. Met een uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont (arbeidsmigrant) kan worden afgesproken om de vakantiebijslag direct uit te keren bij het loon.

 NBBU-CAO:
Uitbetaling in de maand mei, bij uitdiensttreding en desgevraagd eerder indien uitzendkracht aaneengesloten ten minste 5 werkdagen vakantie opneemt. Uitzendkracht en uitzendbureau kunnen ook met elkaar afspreken dat vakantiebijslag direct bij het loon wordt uitgekeerd.

Bron:
ABU-CAO Artikel 56 en 60 A
NBBU-CAO Artikel 27 lid 2 en 28 lid e en h

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning