NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op toeslagen?

Als een uitzendkracht volgens de inlenersbeloning (het loonverhoudingsvoorschrift) wordt beloond, dan heeft de uitzendkracht recht op toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag volgens de regelingen zoals die gelden bij de opdrachtgever.
Wordt de ABU-beloning betaald, dan heeft een uitzendkracht recht op toeslag voor onregelmatige werktijden en de overwerktoeslag.

Bron:
ABU-CAO Artikel 22, artikel 36 en artikel 37
NBBU-CAO Artikel 22

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Beloning