NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op kort verzuim en bijzonder verlof?

Voor een uitzendkracht met een overeenkomst met uitzendbeding wordt voor kort verzuim en buitengewoon verlof tijd gereserveerd. Op het moment dat een uitzendkracht dit wil opnemen, wordt het ten laste van de reservering uitbetaald (als er voldoende gereserveerd is). Voor een uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst of uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd geldt loondoorbetaling.

Bron:
ABU Artikel 57
NBBU Artikel 28

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie├źn Vragen Werken en vrij