NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op ATV/ADV?

 

Wordt de uitzendkracht beloond volgens de inlenersbeloning (het loonverhoudingsvoorschrift), dan heeft hij recht op dezelfde regeling van arbeidsduurverkorting (ADV/ATV) waar ook medewerkers in dienst van de opdrachtgever (in een gelijke of gelijkwaardige functie) recht op hebben.

Bron:
ABU Artikel 20 lid 2b en 21
NBBU Artikel 22

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Werken en vrij