NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heb ik recht op ziektegeld als ik ziek word?

Bent u ziek geworden dan hiervoor gelden de normale regels bij ziekte. De gevolgen zijn wel afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

  • Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
    De uitzendkracht wordt aangemeld bij het UWV. Het UWV bepaalt of de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering. Bij deze uitkering moet het uitzendbureau een percentage aanvullen.
  • Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd:
    Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Hierbij geldt 1 wachtdag.

Bron:
Artikel 25 CAO voor Uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Corona- de meest gestelde vragen