NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op een geboorteverlof?

Een uitzendkracht heeft recht op geboorteverlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof mag in eerste 4 weken na de bevalling van de partner opgenomen worden.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het loon als bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg uit de opgebouwde reserveringen betaald. Als de reservering niet toereikend is, wordt deze door de uitzendonderneming aangevuld.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt, heeft hij recht op het loon zoals bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg.

Bron:
Artikel 28 lid 2, lid 7 en lid 9 cao voor uitzendkrachten

Aanvullend zorgverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Voor meer informatie: Juridisch Loket

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Verlof