NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op een geboorteverlof?

Een uitzendkracht heeft recht op geboorteverlof gedurende eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof mag in eerste 4 weken na de bevalling van de partner opgenomen worden.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het loon als bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg uit de opgebouwde reserveringen betaald. Als de reservering niet toereikend is, wordt deze door de uitzendonderneming aangevuld.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding
Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt, heeft hij recht op het loon zoals bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg.

Bron:
Artikel 28 lid 2, lid 7 en lid 9 cao voor uitzendkrachten

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorie√ęn Vragen Werken en vrij