NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Geboorteverlof

Een uitzendkracht heeft recht op geboorteverlof gedurende eenmaal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Het geboorteverlof mag de uitzendkracht in een periode van vier weken te rekenen na de eerste dag van de bevalling opnemen.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt het loon als bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg uit de opgebouwde reserveringen betaald. Als de reservering niet toereikend is, wordt deze door de uitzendonderneming aangevuld.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding
Wanneer de uitzendkracht geboorteverlof opneemt, heeft hij recht op het loon zoals bedoeld in artikel 1:2 Wet arbeid en zorg.

Bron:
Artikel 57, lid 8, ABU CAO
Artikel 26, lid 2, NBBU CAO

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Werken en vrij