NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Er is voorlopig geen werk bij mijn opdrachtgever. Wat nu?

  • Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding:
    De uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling eindigt.
  • Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht:
    De uitzendovereenkomst eindigt niet en werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling (zie hiervoor artikel 22 lid 1 t/m 4 van de CAO voor Uitzendkrachten).
  • Uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:
    De werknemer behoudt recht op loon. Het uitzendbureau kan de uitzendkracht vervangende passende arbeid aanbieden ( zie hiervoor artikel 23 en 24 CAO voor Uitzendkrachten).

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Corona- de meest gestelde vragen