NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

AVV-loze periode

Er is sprake van een AVV-loze periode als de CAO voor Uitzendkrachten alleen geldt voor de uitzendbureaus en uitzendkrachten die zijn aangesloten bij één van de CAO-partijen (ABU, NBBU, FNV, CNV of De Unie). Om ervoor te zorgen dat de CAO-bepalingen ook gelden voor niet aangesloten uitzendbureaus en uitzendkrachten wordt door de CAO-partijen een verzoek ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot algemeen verbindendverklaring. Als de CAO algemeen verbindend is verklaard geldt deze voor de gehele uitzendbranche. Ook uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de ABU of NBBU moeten hun uitzendkrachten betalen zoals afgesproken in de CAO.

Let op! De CAO voor Uitzendkrachten was van 31 augustus 2022 tot en met 1 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. Er is op dit moment dus sprake van  een AVV-loze periode. Er wordt een nieuw AVV-verzoek gedaan.

Gevolgen voor uitzendbureaus

Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties ABU of NBBU. Hieronder een handleiding waarin in enkele stappen uitleg gegeven wordt over wat de gevolgen hiervan zijn voor uitzendbureaus en waar deze op moeten letten.

Gevolgen voor uitzendkrachten

Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan ook grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken via een uitzendbureau dat niet is aangesloten bij brancheorganisaties ABU of NBBU. Hieronder een handleiding waarin u in enkele stappen kunt kijken wat de gevolgen zijn en waar u op moet letten als u via een uitzendbureau werkzaam bent.

Download een handleiding

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen CAO