NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Voorlichtingsbrochure

Heeft u buitenlandse uitzendkrachten in dienst en wilt u dat zij goed van tevoren geïnformeerd worden over belangrijke CAO-regels?
Lees en gebruik dan de informatieve brochure voor buitenlandse uitzendkrachten die de SNCU heeft ontwikkeld. In deze brochure worden de volgende vraagstukken voor uitzendkrachten in het Pools, Roemeens, Engels, Spaans en Oekraïens behandeld:
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als ik een gefaciliteerde huisvesting krijg?
  • Op welk loon heb ik recht?
  • Wat voor soort arbeidsovereenkomst krijg ik?
  • Wat als ik ziek word?
Voorlichting arbeidsmigranten