NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Vonnis

SNCU vs The 5 Daily Work B.V.

18 Mar 2015

In deze zaak is rechterlijke procedure gevoerd tegen zowel de onderneming, alsook haar 2 bestuurders. De onderneming is gedurende de procedure failliet verklaard, waardoor de procedure zich uiteindelijk enkel richtte op de aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders.

De feiten

Op 18 maart 2015 oordeelt de kantonrechter als volgt: Ten gevolge van het faillissement van The 5 Daily Work B.V. is de procedure jegens de onderneming van rechtswege geschorst, conform artikel 29 Faillissementswet. De bestuurder NeeLeeMeePee wordt veroordeeld tot: De vordering van de SNCU met betrekking tot bestuurder sub 3 wordt volledig afgewezen. Daarmee wordt SNCU veroordeeld in de proceskosten, die tot heden worden vastgesteld op nihil.

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten