NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Vonnis

SNCU vs Tekbir Detachering B.V.

26 Jul 2017

De feiten

De kantonrechter veroordeelt Tekbir Detachering B.V. tot: De kantonrechter bepaalt dat indien Tebkir Detachering B.V. niet aantoonbaar binnen de gestelde termijnen tot volledig herstel en overlegging van bewijsstukken is overgegaan, de onderneming binnen 3 weken na betekening van het vonnis een bedrag ad € 313.075,- aan de SNCU dient te betalen. De kantonrechter veroordeelt ook de bestuurder om alles te doen dat in zijn macht ligt om te bewerkstelligen dat de onderneming de jegens haar uitgesproken veroordelingen volledig zal nakomen op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag waarin de bestuurder hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 250.000,- . Daarnaast worden zowel de onderneming als bestuurder veroordeeld tot betaling van:

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten