NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Vonnis

SNCU e.a. vs Rimec

18 Mar 2015

De SNCU voegt zich in de procedure van TBB en anderen tegen de internationale uitzender Rimec. Rimec is actief bij de aanleg van de A2 in Maastricht. De SNCU is van mening dat Rimec hetzij de CAO voor de Bouwnijverheid moet toepassen, hetzij de CAO voor Uitzendkrachten. Daarbij geldt dat tenminste artikel 55 (huisvesting) uit de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing is, hetzij via rechtstreekse gebondenheid aan de CAO voor de Bouwnijverheid, hetzij via het zogenoemde ‘bouwpakket’ (Bijlage II) in de CAO voor Uitzendkrachten.

De feiten

In een voorlopig maatregel tot het eindvonnis heeft de kantonrechter te Utrecht onder andere geoordeeld dat:
  1. Rimec de ‘harde kernbepalingen’ voor buitenlandse werknemers (Bijlage 3) uit de CAO voor de Bouwnijverheid moet toepassen.
  2. Werknemers- en loongegevens moet verstrekken aan TBB.
  3. Een bedrag van € 500.000,-- ter zekerheidsstelling over moet maken naar een geblokkeerde rekening.
Verder zijn de volgende, voorlopige oordelen van de kantonrechter van belang:
  1. Een eventuele rechtskeuze staat de toepasselijkheid van ‘harde kernbepaling’ (zoals algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen) niet in de weg.
  2. Ook buiten AVV-periodes is de inlenersbeloning van toepassing op grond van artikel 8 WAADI.
  3. Het feit dat de juridische inlener (in dit geval de v.o.f. Avenue2) zelf geen werknemers in dienst heeft, staat er niet aan in de weg dat Rimec het loon moet betalen van de ondernemingen achter de inlenende partij. Hier geldt dus een ruim ondernemingsbegrip.
Deze uitspraak is belangrijk voor de handhaving van cao-naleving door buitenlandse uitzenders.
Vonnissen en arresten