NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Arrest

Contrain SP. Z. OO en Contrain Poland SP .Z.OO vs SNCU

21 Dec 2021

De feiten

In dit arrest heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch bevestigd dat de SNCU de CAO's in de Uitzendbranche kan handhaven tegen buitenlandse ondernemingen die hier tijdelijk werkzaamheden verrichten. Dit is het eerste arrest binnen Europa over de bevoegdheden van een nationale paritaire handhaver tegen een buitenlandse onderneming. De centrale vraag in deze procedure was of de SNCU wel de bevoegdheid heeft handhavend op te treden bij buitenlandse ondernemingen en onder meer schadevergoedingen/boetes mag opleggen. Contrain Sp .Z.OO en Contrain Poland SP .Z.OO detacheren werknemers met een dienstverband naar Pools recht naar Nederland en zijn van mening dat dat niet het geval is.

De rechtbank stelde de SNCU in het gelijk en oordeelde dat de SNCU wel degelijk bevoegd is een nalevingsonderzoek uit te voeren en schadevergoedingen op te leggen als daartoe geen medewerking wordt verleend. Het Gerechtshof heeft het vonnis (bijna volledig) bekrachtigd en heeft de grieven van de Contrain-ondernemingen grotendeels verworpen. Contrain Sp .Z.OO en Contrain Poland SP .Z.OO zijn gehouden mee te werken aan het nalevingsonderzoek van de SNCU. De schadevergoeding van € 100.000,- die de SNCU heeft opgelegd omdat geen medewerking werd verleend en die door de rechtbank is toegewezen is dan ook terecht.

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten