NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Arrest

Bestuurder vs SNCU

02 Mar 2021

De feiten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 maart 2021 het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd waarin is beslist dat de (voormalig) bestuurder van La-Ka Detachering aansprakelijk is voor de schade die de uitzendkrachten/ex-werknemers van deze vennootschap hebben geleden. De voormalig bestuurder van La-Ka Detachering kan, volgens het hof, een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt omdat zij heeft bewerkstelligd dan wel toegelaten dat deze vennootschap haar betalingsverplichting jegens de uitzendkrachten/ex-werknemers en de SNCU niet is nagekomen. De bestuurder wordt onder meer verweten dat zij de vennootschap heeft overgedragen aan een derde waarvan zij wist/zou moeten begrijpen dat die de onderneming niet zou voortzetten en/of door de eerdere CAO-overtredingen ontstane schade zou vergoeden en evenmin mogelijke crediteuren zou betalen.    

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten