NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego?

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop rodzicielski/urlop z tytułu urodzenia dziecka wynoszący jednokrotność tygodniowego czasu pracy. Pracownik tymczasowy ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego/urlopu z tytułu urodzenia dziecka w okresie czterech tygodni od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka przez partnerkę lub osobę, której dziecko pracownik tymczasowy uznaje.

Umowa z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia

Jeżeli pracownik tymczasowy korzysta z urlopu rodzicielskiego, a umowa o pracę tymczasową nadal trwa, wynagrodzenie, o którym mowa w art. 1:2 ustawy o pracy i opiece zdrowotnej, zostanie wypłacone z naliczonych rezerw. Jeśli rezerwy nie są wystarczające, zostaną one uzupełnione przez agencję pracy tymczasowej.

Umowa na czas (nie)określony

Jeżeli pracownik tymczasowy korzysta z urlopu rodzicielskiego wtedy ma prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w artykule 1:2 ustawy o pracy i opiece zdrowotnej.

Źródło:
Artykuł 28 ustęp 2, ustęp 7 oraz ustęp 9 Cao dla Pracowników Tymczasowych

 

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Praca i wolne