NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Od kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia?

Umowa na czas określony może w większości przypadków zostać rozwiązana przedwcześnie. Jeżeli uzgodniono inaczej, mianowicie że przedwczesne wypowiedzenie nie jest możliwe, to należy zawrzeć to na piśmie.

Jeżeli umowa o pracę tymczasową bez klauzuli o pracę tymczasową (faza A lub B) zostanie przedwcześnie rozwiązana, ustawowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Umowa wygasa po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku pracowników tymczasowych okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Przepis, zgodnie z którym wypowiedzenie rozpoczyna się następnego dnia roboczego, stanowi odstępstwo od głównej reguły prawnej, zgodnie z którą wypowiedzenie „następuje pod koniec miesiąca”. Od zasady tej można odstąpić w pisemnej umowie takiej jak CAO dla pracowników tymczasowych.

Źródło:
Artykuł 15 ustep 4 CAO dla Pracowników Tymczasowych
Artykuł 7:672 BW (Kodeks pracy)

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę